1
( برای دریافت پوستر در ابعاد و کیفیت اصلی کلیک کنید )

سردار شهید حسینعلی اکبری

فرمانده تیپ مستقل بیت المقدس


زندگی نامه
سردار شهیدحسینعلی اکبری در سال 1343 در شهر درچه به دنیا آمد تا نوید بخش سربازان و منادیان امام خمینی (ره )‌ باشد .او مدت ها در رشته ورزشی کاراته فعالیت نمود و در این مسیر هم بسیار موفق بود ، تا جائیکه مقام اولی و دومی استان اصفهان را از آن خودنمود. با آغاز جنگ تحمیلی وارد میدان مبارزه علیه دشمن تا بن دندان مسلح شد . میدان مسابقه این بار خاک کشورش بود از این رو حسینعلی تمام همت خود را صرف نمود تا در این میدان هم دست رزمندگان ایرانی وهمرزمانش به عنوان پیروز مسابقه وجنگ علیه کفر بالا برود. از همان سال های ابتدایی انقلاب به کردستان رفت و به مبارزه با ضدانقلاب پرداخت . شهید اکبری در مدت حضورش مجاهدت های زیادی از خود نشان داد و بنا به توان و حسن سابقه به سمت معاونت تیپ بیت المقدس منصوب شد و مدتی بعد یعنی در هشتم دی ماه سال 1365 در خاک خونین شلمچه سر به آستان دوست نهاد وآسمانی شد .

وصیت نامه شهید

بسم الله الرحمنالرحیم

مَن طَلَبَنِی وَجَدَنِیوَ مَن وَجَدَنِی عَرَفَنِی وَ مَن عَرَفَنِی عَشَقَنِی وَ مَن عَشَقَنِی عَشَقـــتُهُوَمَن عَشَقـــتُهُ قَتَلــتُهُ وَ مَن قَتَلـــتُهُ فَعَلیه دِیــتُهُ وَ مَن عَلَیَّهدِیـــتُهُ وَ أَنَا دِیـــتُهُ

هرکسر مرا طلب کرد می یابدو هرکسر مرا یافت می شناسد و هر کسرمرا شناخت دوست می دارد و هرکسر مرا دوست داشت بهمن عشق می ورزد و هرکس به من عشق ورزید من نیز به او عشق می ورزم و من به هرکس عشقورزیدم جان اورامی گیرم و هرکس را من جانش را گرفتم خونبهایش برمن واجب می شود و آنرا می پردازم .


با سلام بر منجی عالم بشریتمهدی موعود امام زمان (عج) و نائب بر حقش امام خمینی و درود وسلام بر تمام خدمتگزارانبه اسلام وصیت کوتاهی را که دارم شروع می نمایم : برادران و خواهران بدانید دنیا مهمانسرائیاست که همه چند صباحی در آن هستیم و به سفر خود ادامه می دهیم و این کاروانسرا محلیاست که خداوند انسانها را به مرحله آزمایش می گذارد و هرکس از این آزمایشها و امتحاناتالهی موفق و سرفراز بیرون آمد رستگار شده است و هر کس که دراین امتحانات رد شد به هلاکترسیده است ، این دنیا چیزی که دارد توشههای آخرتی است و دیگر هیچ از خوبی ، و بقیه دنیا هلاکت و نابودی است و ما بایستی سعیبکنیم با دست خودمان هلاکت و نابودی خودمان را نیاوریم . برادران و خواهران همیشه بهفکراسلام باشید و به فکر یاری دین خدا باشید و به فکر رضایت خداوند باشید و گوش بهفرمان قرآن ورسول خدا باشید و گوش بهفرمان امام امت ، این رهبر دلسوز و الهی مسلمین و محرومان باشید و او را یاری نماییدوقدر انقلاب اسلامیمان را بدانید و مواظب باشید کفران نعمت نکنید که این انقلاب یکنعمت بزرگ الهی است و دین زیادی به گردن ما دارد مخصوصا نسل جوان که خداوند به ماعطانموده است و بایستی مواظب اعمال و رفتار خود باشیم و این انقلاب را تا پای جان یارینمائیم . انقلاب یک انقلاب الهی است و مسیر خود را همینطور که تا به حال با این مشکلاتطی نموده است می پیماید ولی شما به فکر خود باشید وقبل را باحال مقایسه کنید و منصفانهبیندیشید و خود را به هلاکت ندهید و شما رزمندگان اسلام که به یاری دین خدا شتافتهاید دقت کنید اعمالتان خالص برای رضای خدا باشد و بدانید پشتوانه قدرتمندی دارید وآتش پشتیبانی شما آتش تر و وحشتی است که خداوند در وجو د کفار و منافقان می اندازدو هر چقدر ما بیشتر و خالص ترخدارا عبادت نمائیم و دینش را یاری نمائیم این آتش قویتر خواهد بود و هر وقت درجائی شکست ظاهری نسیب شما شد در صدد تقویت این آتش باشید واین آتش تقویت نمی شود مگر با نماز با حضور قلب دعا ونیایش به درگاه خداوند قهار ،صمیمیت ، نماز شب و مسائل معنوی و عبادی دیگر و بدانید دشمن درصدد است این آتش را ازما بگیرد و ما بایستی تودهنی به دشمن بزنیم و محیط خود را یک محیط الهی نمائیم که چشمدشمنان اسلام کور شود و از مکرشان ناامید گردند و یکی از مهمترین ارکان سپاه و بسیجو ستون اصلی آن نیت است که هر کدام وظیفه داریم درصدد تقویت آن باشیم و به قول امیرالمومین(ع) کوه ها از جا تکان خوردند  تو از جای خودتکان نخور  و به دشمن ثابت کنیم که در این زمانپیر و رهبر کبیر انقلاب و دلسوز، رنجکشیده و رنجکش مسلمین هستیم و تفاله های داخلیو خارجی را کنار خواهیم زد و تا رفع فتنه از عالم به جنگ و مبارزه ادامه خواهیم دادو برادران بدانید که شهدایی که با ایثار خونشان درخت اسلام را آبیاری کردند و باز شهدائیدیگر این درخت را آبیاری خواهند کرد . شما وارث آنها هستید و نگهدارنده این درخت هرچندکه خداوند نگهدار همه هست و خود خون شهدا اثرش بس عمیق در حفظ این درخت است ، ولی شماهم باشید تکلیف خود را انجام بدهید و با توکل برخدا تمام مشکلات را حل بنمائید و صبررا پیشه کار خود کنید و از مسئولین تا حد امکان اطاعت نمائید که تفرقه در بین شما بوجودنیاید و شما عزیزانی که در کردستان در آن غربت و سختی به یاری دین خدا شتافته اید ووارث عزیزترین وگمناترین شهدا هستید و مشاهده آثار خونهای آنها را می کنید سعی کنیدرهرو واقعی آنها باشید و شما عزیزانی که در جبهه های مبارزه با کفار بعثی به یاری دینخدا شتافته اید و وارث مفقود الاثرها تکه تکه شده ها و شهیدان عزیز دیگری که گمنامبودند و جان خویش را و جسد خویش را به جانان تسلیم کردند هستید ، سعی کنید رهرو واقعیآنها باشید و فقط همین که بگوئیم به جبهه آمده ایم و دیگر تمام است نباشد . آخرین سخنمبا پدر و مادر و خواهران و برادرانم می باشد پدر جان باید مرا ببخشید که نتوانستم دینمرا نسبت به شما ادا نمایم و دستهای پینه بسته شما را از دور بوسه می زنم و از شما حلالیتمی طلبم و برای شما طلب آمرزش می نمایم و از خداوند می خواهم که رستگار دو عالم باشیدو به خاطر من  ناراحت نباشید بلکه افتخار کنیدکه فرزند شما که هدیه ای الهی بود به شما خوب تربیت کردید و به خود او باز گردانیدیدو مادر شما که برای من خیلی عزیز هستی نمی دانم با چه روشی جواب خدا و جواب شمارا بدهمبخاطر رنجهائی که شما برای تربیت من کشیدید با حالی که بیمار بودید . مرا حلال نمائیدو از شما می خواهم که وقتی خبر شهادت من به شما رسید ناراحت نباشید بلکه خوشحال باشیدکه فرزندتان را در راه اسلام داده اید و گریه و زاری نکنید که باعث خوشحالی دشمناناسلام بشود، و مانند مادران شهدای دیگر از خدا طلب صبر نمائید و خداراشکر نمائید ومن برای شما از پیشگاه خداوند اجر و طلب آمرزش می نمایم و باز مادر بخاطر ادا نکردندینم به شما که واقعا سهم بزرگی به گردن من داشتید خجالت می کشم ولی بدان مادر سعیکردم شیر شما را که خوردم و قوت گرفتم در راه رضای خداوند بکارگیرم و باز مرا حلالنمائید و شما خواهرانم می دانم که خیلی برادر را دوست دارید ولی دوست دارم گریه وزارینکنید و مانند زینب سلام الله باشید و پیام دهنده خون شهدا باشید و مراحلال نمائیدو شما برادرانم که شاید من دینم را نسبت به شما هم ادا نکردم سعی کنید فقط به فکر رضایتخداوند باشید ، انقلاب اسلامی را تا پای جان یاری نمائید و نگذارید اسلحه من بر رویزمین بیفتد و در هر کجا که می توانید به یاری اسلام بشتابید که رستگاری شما در ایناست و امام را هیچوقت تنها نگذارید و شما خویشاوندان هم که شاید من دینم را نسبت بهشما ادا نکردم مرا حلال نمائید و پیروامام و انقلاب و قران و رسول خدا باشید خداوندیار و یاورتان باد . مقداری پولی که دارم هرکس ادعای طلبکاری کرد به او بدهید و بقیهرا هم به حساب جبهه های جنگ بریزید و 5 سال روزه بدهکار هستم هر طور که اسلام می گویدعمل نمائید درضمن خمس و زکات و پول هر چیزی دیگر که داشته ام بدهید و مقداری را همکه فکر می کنید نیاز است برای رد مظالم بدهید والسلام .

خداوند نگهدار همهشما باشد و شما را جزو رستگاران عام قرار بدهد

20 فروردین 1364

شهر شهیدان خدا

 سردار شهید حسینعلی اکبری

یک نظر برای “سردار شهید حسینعلی اکبری

  1. Avatar مهدی گفت:

    سردار شهید حسینعلی اکبری(قائم مقام تیپ مستقل بیت المقدس)
    شهیدی والامقام و مقرب درگاه الهی که حتی در بین همشهریان درچه ای خود نیز ناشناخته ماند،عارف باللهی که درجات سیر و سلوک را با سرعت سپری کرد و در نهایت در جوار خداوند حکیم عند ربهم یرزقون شد.گواری وجودش می مستانه ی شهادت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *