1

پاسداران آگاهانه انتخاب میکنند، شجاعانه میجنگند، غریبانه زندگى میکنند، مظلومانه شهید میشوندوبی شرمانه موردتوهین قرار میگیرند.
شهید بهشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.