۲۱۳۱
اشتراک گذاری

موقعیت جغرافیایی منطقه ی عملیاتی

موقعیت جغرافیایی منطقه ی عملیاتی:

منطقۀ عملیات محرم در استان ایلام و جبهه میانی است که از شرق به رودخانه ی «دویرج» و از غرب به ارتفاعات مرزی «حمرین» ومنطقۀ مرزی «موسیان» و در جنوب «دهلران» می باشد.

شهرهای «عماره» ، «علی غربی» و رودخانه ی دجله در غرب این منطقه واقع شده اند. ارتفاعات «حمرین» در این ناحیه به نحوی گسترش دارد که خط مرز از« فکه» در جنوب این ارتفاعات تا محل عبور رودخانه «میمه» از ایران به عراق در میان آن عبور می کند.این ارتفاعات درجنوب غربی «موسیان» حداکثر 400 متر و در منطقه ی «ربوط» به سمت «فکه »حدود 150 متر ارتفاع دارد.

«ارتفاع 298» در داخل خاک ایران و «ارتفاع 175» که مشرف به سه راهی «چم سری شرهانی زبیدات»   است در خاک عراق واقع شده است و جاده ی« شرهانی زبیدات »که از نظر

ارتباطی و تدارکاتی دارای اهمیت می باشد زیر دید و تیر این رودخانه ی « دویرج» از شمال به جنوب جاری است و در منطقۀ بین «موسیان» تا «فکه» کشیده شده است.  فاصله ی آن تا مرز ، حداقل 4 کیلومتر و حداکثر 12 کیلومتر است.

(دویرج : این رودخانه عمق زیادی ندارد و رودخانه ای است دائمی که در مواقع بارندگی شدید، معمولاً طغیان می کند. بیشترین عمق آن 50 سانتی متر است و افراد پیاده می توانند در حالت عادی از آن عبور کنند.

عرض رودخانه به طور متوسط 50 متر است و قبل از جنگ تحمیلی دو پل ثابت ، یکی در محور اصلی« اندیمشک- عین خوش دهلران» و دیگری در شمال «فکّه» در مسیر جاده ی مرزی، توسط ایران ساخته شده بود. در زمانی که نیروهای عراق این منطقه را اشغال کردند، چند پل نظامی بر روی آن مستقر نمودند)