تصاویر کمتر دیده شده سردار شهید حاج محمود شهبازی

جانشین لشکر 27 محمد رسول الله


۱ نظر
ادامه مطلبتصاویر منتشر نشده سردار شهید حاج ابراهیم جعفرزاده

فرمانده تیپ 18 الغدیر یزدادامه مطلبتصاویر سردار شهید حاج مصطفی ردانی پور

فرمانده قرارگاه فتح
ادامه مطلبتصاویر منتشر نشده سردار شهید حاج محسن زهتاب

فرمانده عملیات سپاه سقز

ارسال شده توسط دکتر رسول زهتاب (برادر شهید)۳ نظر
ادامه مطلب
اجرا : موسسه ربیع