تصاویر کمتر دیده شده

سردار شهید حاج عباس کریمی

فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله


ادامه مطلب
تصاویر کمتر دیده شده

سرلشکر شهید حاج حسن اقارب پرست

معاونت عملیات لشکر 92 زرهی اهواز۱ نظر
ادامه مطلب
تصاویر دیده نشده از سردار شهید عبدالعلی اکبری

فرمانده سپاه میرجاوه سیستان و بلوچستان

(ارسال شده توسط خانواده محترم شهید اکبری)۱ نظر
ادامه مطلب

تصاویر کمتر دیده شده سردار شهید عبدالرسول زرین

معروف به صیاد خمینی و گردان تک نفره

تک تیرانداز بی نظیر دفاع مقدس
ادامه مطلب
تصاویر کمتر دیده شده سردار شهید حاج محمود شهبازی

جانشین لشکر 27 محمد رسول الله


۱ نظر
ادامه مطلب
اجرا : موسسه ربیع